opc_loader

PRIVACYVERKLARING BENIKHIP.NL

BenIkHip.nl vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom we dit doen. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met contact@benikhip.nl. Wanneer jouw gegevens worden verwerkt buiten Europa zullen wij er zorg voor dragen de privacy goed te waarborgen met jouw land van herkomst
 

Artikel 1                      Wie zijn wij?

BenIkHip.nl is een eenmanszaak, gevestigd te (6642 DH) Beuningen (Gld) aan de Slottuin 144. Let op dit is geen bezoekadres. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09183029. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.
 

Artikel 2                      Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.
 

Wij verwerken je naam, e-mail, adres, woonplaats, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens zo lang jij een actief account hebt op onze website.
 

Om jouw bestelling te beheren zullen wij jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst. Wanneer een bepaald artikel niet beschikbaar is, verwerken wij jouw naam, e-mail en eventueel telefoonnummer om jouw bestelling op de reserveringslijst te zetten. Zodra jouw gewenste product binnen is, worden jouw gegevens van de reserveringslijst verwijderd.
 

Voor facturatie en onze financiële administratie verwerken wij je naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, e-mailadres, telefoonnumer, KvK nummer, btw nummer en bankgegevens. Zonder deze gegevens kunnen wij je betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst zullen wij deze gegevens 7 jaar bewaren.
 

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, e-mail, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten tot 1 jaar nadat deze klacht is afgehandeld bewaren.
 

Wij vinden het belangrijk de relatie met jou als klant goed te kunnen onderhouden. Voor ons CRM systeem slaan wij dan ook jouw naam, e-mail, bestelgeschiedenis, browser, telefoonnummer en verzendgegevens op. Jij hebt hier toestemming voor gegeven door een overeenkomst met ons aan te gaan. Wij zullen deze gegevens niet verwijderen, tenzij jij hier een verzoek toe indient.


Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor onze marketingdoeleinden. Wij gebruiken jouw naam en e-mail voor direct marketing. Wij zullen deze gegevens bewaren tot jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.


Om deze website mogelijk te maken, te optimaliseren en voor remarketing gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en zijn aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

Op de website zijn social plugins geplaatst. Met deze social share buttons kun jij onze berichten en artikelen delen op jouw platformen. Via het gebruik van deze buttons plaatsen Facebook, Twitter, LinkedIn en Google Plus cookies op jouw apparaat. Dit zullen voornamelijk cookies zijn die jouw gebruikservaring optimaliseren, maar zij kunnen ook tracking cookies plaatsen die jouw surfgedrag over meerdere websites volgen.
 

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een cookie. Met deze gegevens kunnen wij eventueel gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven. Wanneer jij niet (meer) wilt dat BenIkHip.nl cookies plaatst, kun jij in jouw browserinstellingen aangeven dat je geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen. Je dient dit wel op elke computer en in elke browser die je gebruikt aan te geven.


Om het plaatsen van reacties onder onze berichten mogelijk te maken, verwerken wij jouw naam, bedrijfsnaam, eventueel logo, e-mail, eventueel facebook account en inhoud van je bericht. Met het plaatsen van je bericht worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Wij bewaren deze gegevens totdat jij jouw reactie verwijdert of wij ons bericht verwijderen.


Ook wanneer jij het contactformulier op onze website invult verwerken wij, met jouw expliciete toestemming, je naam, e-mail en overige gegevens die jij wenst in te vullen op het formulier. Gegevens van ingevulde contactformulieren bewaren wij tot jouw vraag is behandeld en afgehandeld.


Artikel 3                      Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Ook kan het zijn dat wij jouw gegevens hebben verkregen van een van onze klanten om een cadeautje te kunnen sturen.
 

Artikel 4                      Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.
 

1. Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij BenIkHip.nl om jouw gegevens in te zien.

2. Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. In jouw persoonlijke account kun je zelf ook een aantal gegevens wijzigen.

3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van BenIkHip.nl, kun jij bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht - Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal BenIkHip.nl jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5. Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.
 

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar contact@benikhip.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij je laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.
 

Artikel 5                      Wie ontvangen jouw gegevens?

BenIkhip.nl zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor een optimale bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van onze overeenkomst. Wij zullen met deze partijen verwerkersovereenkomsten sluiten om jouw privacy te waarborgen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen.
 

Artikel 6                      Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.
 

Artikel 7                      Slotbepalingen

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar contact@benikhip.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


 

Dit document is opgemaakt door Lady Lawyer